Nhân mỹ học đường

Là trường dạy chữ Hán dành cho người từ 16 tuổi, của Giảng sư Lê Trung Kiên và các cộng sự. Khóa học được khai giảng mỗi năm một lần vào tháng 4, tại Chùa Nhân Mỹ, Nam Từ Liêm, Hà Nội và kéo dài trong 4 năm. Do vậy, các môn sinh theo học cần một sự chuyên cần và đam mê. Phụ trách tuyển sinh của Học đường là bác Phạm Văn Lâm, điện thoại: 0904 631 106. Website: https://nhanmyhocduong.vn/

Các bạn quan tâm xin mời liên hệ với Nhân mỹ học đường!

Cháu Cam Vũ học dự thính tại Nhân mỹ học đường từ lúc 6 tuồi. Cháu đã nuôi dưỡng được tình yêu chữ Hán từ lớp học này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *