Mây tre Ninh Sở, Hà Nội

Ngoài Chương Mỹ, Ninh Sở là một trong những làng nghề mây tre đan nổi tiếng của Hà Nội. Ninh Sở- Bằng Sở từng là ngọn cờ đầu về ngành nghề thủ công mây tre đan của cả nước trong những năm 70. Đến nay, tuy không còn phát triển sôi động như trước, nhưng những người còn đủ tâm huyết theo nghề đều có bàn tay vàng và đặc biệt là vẫn giữ được lối sống đẹp, trọng tình nghĩa và chữ tín với khách hàng.

Đây là những sản phẩm của một trong những người thợ cả thôn Sâm Dương 2- Ninh Sở- Bằng Sở- Thường Tín, anh Bùi Đức Thuật, mọi người tham khảo. Điện thoại của anh Thuật: 098.237.1972

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *