Đỗ Trần Minh Hiếu

Thầy chuyên dạy về bộ môn Hán nôm cho trẻ em. Là sinh viên xuất sắc- Bộ môn Hán nôm, trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, khóa 64 (Thầy tốt nghiệp sớm hợn 1 năm); Thầy Hiếu đang sinh sống tại Vạn Phúc, Hà Đông. Phụ huynh nào quan tâm tới lớp học này xin liên hệ với thầy; điện thoại của thầy là: 0366 488 105.

Cháu Cam Vũ 9 tuổi, đang luyên nét chữ trên đất cùng thầy Đỗ Trần Minh Hiếu, tại Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *